Dzieci

Dobro dzieci jest naszym priorytetem. Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne i kochane. Pomagamy mu ukierunkować własny rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi. Doceniamy najmniejszy sukces i mocne strony każdego dziecka, mówimy:
„Zrobiłeś TO!!!”, nigdy: „Udało Ci się”.
Uczymy wiary we własne możliwości, budujemy pozytywny obraz siebie. Wszystko to odbywa się w atmosferze przyjaźni opartej na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Z nami Twoje dziecko:

  • rozwija swą ciekawość;
  • poznaje i odkrywa świat;
  • staje się samodzielne i aktywne;
  • zdobywa i rozwija zainteresowania;
  • działa twórczo;
  • nabywa uniwersalne wartości moralne;
  • jest zmotywowane i wierzy w swoje możliwości.

Dzieci z niepełnosprawnością uczęszczające do grup integracyjnych czynią ogromne i zauważalne postępy w swoim funkcjonowaniu. Chętnie przychodzą do przedszkola, stają się bardziej otwarte, czerpią wzorce od swoich pełnosprawnych kolegów. W codziennej pracy obserwujemy, że stały się bardziej aktywne, mniej agresywne, bardziej skoncentrowane. Zaczęły reagować na polecenia, nawiązywać kontakt wzrokowy i słowny z nauczycielami i rówieśnikami. Nie izolują się od innych, chętnie wspólnie się bawią, są sprawniejsze manualnie. Mają dodatkową motywację do pokonywania trudności.

Dla dzieci zdrowych kontakt z kolegami napotykającymi różnorakie trudności sprzyja kształtowaniu ważnych umiejętności społecznych: opiekuńczości i odpowiedzialności, dostrzegania problemów innych osób, uczy akceptowania ograniczeń, wzbogaca wiedzę o człowieku i o życiu.

Z doświadczenia możemy powiedzieć, że działanie grup integracyjnych przynosi wiele korzyści dla dzieci, rodziców i nas – nauczycieli. Obserwując postępy dzieci staramy się jeszcze bardziej doskonalić własną pracę, a każdy sukces i uśmiech dziecka jest dla nas największą radością.