Przedszkole z oddziałami integracyjnymi

,,Twoje dziecko w dobrych rękach”.

Serdecznie witamy na stronie internetowej „Słonecznego Zakątka”– Przedszkola nr 5 w Ostrzeszowie. Jeśli szukasz przedszkola dla swojej pociechy, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Od 2012 roku jesteśmy jedynym Publicznym Przedszkolem na terenie gminy Ostrzeszów posiadającym oddziały integracyjne. W myśl edukacji włączającej chcemy zapewnić dobry start wszystkim dzieciom, niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego, zdolności oraz indywidualnych potrzeb.

Nasz wspólny cel to dobro dziecka, dlatego zapewniamy:

 • świetną zabawę;
 • życzliwą, pełną ciepła i radości domową atmosferę;
 • duże sale dydaktyczne – stale wzbogacane w wyposażenie;
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnie z MEN);
 • fachową, dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną;
 • wprowadzanie różnorodnych metod pracy z dziećmi;
 • program stymulujący rozwój kreatywności i zdolności twórczych;
 • budzenie zdolności muzycznych, plastycznych i językowych;
 • zajęcia edukacyjno – profilaktyczne prowadzone przez higienistkę;
 • wycieczki, spotkania w teatrze itp.;
 • imprezy organizowane w ciągu roku w przedszkolu;
 • zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym;
 • zajęcia dodatkowe.

W naszym przedszkolu działa 6 grup integracyjnych do których przyjmowane są dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Integracja to dla nas nie tylko wzniosła idea, ale przede wszystkim dobra praktyka, która pozwala nam na pełniejsze poznanie i zrozumienie drugiego człowieka. Poprzez zapewnienie odpowiedniej, ciepłej atmosfery tworzymy przyjazne otoczenie wpływające na wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości każdego dziecka. Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnością jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole i życia w społeczeństwie.

Integracja dzieci niepełnosprawnych to życie w grupie rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków. Korzyści płynące z uczęszczania do takiej grupy są obustronne. Wzajemne relacje nie tylko wzbogacają i modelują szereg zachowań dzieci niepełnosprawnych, ale uczą ich zdrowych rówieśników zachowań prospołecznych i partnerstwa.

 • Dzieci pełnosprawne uczą się wzajemnej akceptacji, tolerancji, empatii, opiekuńczości, poszanowania i rozumienia potrzeb innych ludzi, niesienia bezinteresownej pomocy.
 • Dzieci z niepełnosprawnością mają lepsze warunki rozwoju, uczą się życia w grupie i wchodzenia w role społeczne, funkcjonowania na równi z kolegami i koleżankami, korzystają z wzorów dawanych przez dzieci zdrowe. Wspólnie w grupie poznają świat, zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności, wzrasta ich samodzielność oraz motywacja do działania, nabierają większej pewności siebie, zapominają o swoich ułomnościach.

Dla dzieci z niepełnosprawnością zapewniamy:

 • dwóch nauczycieli pracujących w grupie: wychowawcę i nauczyciela wspomagającego oraz pomoc nauczyciela;
 • indywidualny program nauczania dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci;
 • opiekę specjalistów: pedagogów specjalnych, psychologa, logopedy, terapeuty Integracji Sensorycznej, rehabilitanta ruchowego;
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia specjalistyczne z zakresu dogoterapii, hipoterapii, hydroterapii, i arteterapii;
 • kolorowe i dobrze wyposażone sale terapeutyczne
 • Salę Doświadczeń Świata oraz Integracji Sensorycznej

Wszystkim rodzicom oferujemy:

 • konsultacje z psychologiem, logopedą;
 • stały kontakt i współpracę z nauczycielem wychowawcą;
 • pikniki rodzinne w ogrodzie;
 • ogniska integracyjne;
 • udział w uroczystościach przedszkolnych;
 • zajęcia otwarte.

Przedszkole „Słoneczny Zakątek” to miejsce uśmiechu i radości. Każdy dzień niesie ze sobą nowe doświadczenia, emocje i niespodzianki. Z nami Wasze dziecko stanie się aktywną i ciekawą świata osobą przygotowaną do podjęcia nauki w szkole.

Serdecznie zapraszamy!

 

.