Podstawa programowa

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Z UWZGLĘDNIENIEM ZASADY 1/5
Od 1 września 2009 r. nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego obowiązuje w: przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego.

Zalecane warunki i sposób realizacji.
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu realizującym podstawę programową w ciągu pięciu godzin (300 min)                   w godzinach przedpołudniowych:

1/5 – swobodna zabawa (co najmniej 60 min)
W ostatnich latach zauważono tendencję do zwiększania liczby zajęć dydaktycznych w przedszkolach. Nie tylko zajęcia prowadzone przez nauczyciela, lecz także zwiększona oferta zajęć dodatkowych powodują zmianę proporcji        w rodzaju aktywności dziecka w przedszkolu. Dzieje się to kosztem zabawy.   W podstawie zaleca się jedną piątą czasu pobytu dziecka   w przedszkolu przeznaczać na zabawę. W tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.

1/5 – pobyt na powietrzu (co najmniej 60 min)
Realizując zalecenia zawarte w podstawie programowej, należy jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu        (a w przypadku dzieci młodszych jedną czwartą) przeznaczyć na pobyt na powietrzu.

1/5 – zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu dydaktyczno-wychowawczego (nie więcej niż 60 min)
Dziecko ma uczyć się przede wszystkim w zabawie i poprzez zabawę. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne, rozszerzając treści zawarte w podstawie programowej o treści zawarte w wybranym lub opracowanym przez siebie programie wychowania przedszkolnego. Na realizację tych zajęć przeznacza jedną piątą czasu pobytu dziecka            w przedszkolu.

2/5 – czynności opiekuńcze  – pozostały czas do dowolnego zagospodarowania. (ok. 120 min)
Dwie piąte czasu pobytu dziecka w przedszkolu zagospodarowuje nauczyciel. Ten czas jest do wykorzystania              na zadania opiekuńcze, organizacyjne, samoobsługowe, uroczystości w przedszkolu, czytanie dzieciom bajek itp.

TEKST: PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Pobierz (DOC, 52KB)