Zajęcia dodatkowe

ANGIELSKI:
Nauczyciel: Miłosz Telega

RELIGIA:
Katechetka: Agnieszka Klóska

RYTMIKA/TANIEC:
Nauczyciel: Katarzyna Szkopek – Karwacka

FIZJOTERAPIA:
Specjalista: Joanna Mrugalska

ZAJĘCIA ARTETERAPII:
Nauczyciel: Wiesława Korczak, Marzena Piaskowska-Błoch

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:
Neurologopeda: Maria Franikowska,

Logopeda: Barbara Kasprzak, Anna Kempa, Katarzyna Warga

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:
Nauczycielki: Alicja Lubda, Anna Kempa, Katarzyna Sowijak – Paluch, Roksana Witkowska, Magdalena Mądra