Zajęcia dodatkowe

ANGIELSKI:
Nauczyciel:

RELIGIA:
Katechetka: Agnieszka Klóska

RYTMIKA/TANIEC:
Nauczyciel:

FIZJOTERAPIA:
Specjalista: Joanna Mrugalska

ZAJĘCIA ARTETERAPII:
Nauczyciel: Wiesława Korczak, Marzena Piaskowska-Błoch

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:
Logopeda: Magdalena Bocheńska, Maria Franikowska, Barbara Kasprzak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:
Nauczycielki: Alicja Lubda, Anna Kempa, Katarzyna Sowijak – Paluch, Roksana Witkowska,