Plan dnia

06:30 – 08:30
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

08:30 – 09:00
Zabiegi higieniczne, śniadanie.

9:00 – 10:00
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową.

10:00 – 11:30
Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11:30 – 12;00
Czynności porządkowe – higieniczne, obiad.

12:00 – 13:45
Młodsza grupa – leżakowanie.
Starsza grupa – odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.

13:45 – 14:15
Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek.

14:15 – 16:00
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia  w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Zabawy na placu przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.