Świąteczne podziękowanie

Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim osobom,
które zakupiły kartki świąteczne, ozdoby, stroiki na kiermaszu
i jarmarku bożonarodzeniowym.

Zebraliśmy 561,40 zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone

na doposażenie kącików zabaw dla dzieci.

 

Leave a comment

Blog Categories